Gürültü patırtı, kuru gürültü...

Tantana,
Arapça tantana, ses taklidi (ﻃﻨﻄﻨﻪ)
Görkem.
Gürültü patırtı, kuru gürültü.
Gereksiz, boş söz.
Çok lüks içinde olmak.
Görkem, şaşaa.
Boş gereksiz gürültü.
Gösteriş, gürültü, ses.
Gösteriş, gürültü patırdı.
Gürültü patırtı ile gösteriş yapma.
Göz alıcı ve gösterişli olma, debdebe, şaşaa, görkem.
İleri geri konuşma (Argo)
Boş gereksiz gürültü.
Karadeniz ağzında, eğlence.
Tantana, tören, merasim, geçit, alay, seremoni.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ