Doğa biçimlerini değil boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğunu savunan soyut resim anlayışı...

Lekecilik,
Taşizim,
Fransızca: tache,
Taşizm (Tochisme),
Doğa biçimlerini değil boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğunu savunan soyut resim anlayışı.
Ressamın resim bezi ya da kağıdı üzerine düşünmeden boya serperek oluşturduğu lekelerin etkisine dayanan resim anlayışıdır.

Leke sözcüğü ilk kez 1950 yılında Fransız Sanat yazarı Michel Seughor tarafından kullanılmış. Seughor leke olarak sürrealist otamotizmden doğan ve expresyonizmin soyuta yönelmiş olan anlayışına demektedir. Fransa'da, temsilcileri Vasarely, Dewasne, Dyrolle ve Mortensen olan Konstrüktivizm üzerine, kesin bir tepki yapan ve adına sanat eleştirmeni Seuphor tarafından Tochisme yani Lekecilik denilen resim üslubu süratle gelişti. Taşist anlayış ilk olarak Amerika' da Mark Tobey' de görülmüştü. İçinde renkli unsurları bir merkeze bağlamadan tuvalin bütün yüzeyine yayarak yaptığı çalışmalarıyla tanınıyordu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ