Birtakım fizikötesi kurucularının, gerçeği ve evreni açıklamak için her şeyin özü, temeli veya yapıcısı olarak benimsedikleri madde dışı varlık...

Tin,
Ruh,
Ruh biliminde, ruh.
Arapça ruh, [ روح ]
Farsça [جان ] ruh,
Ruh, 
Can, Öz,
Can, Sevgili.
Anima,

Birtakım fizikötesi kurucularının, gerçeği ve evreni açıklamak için her şeyin özü, temeli veya yapıcısı olarak benimsedikleri madde dışı varlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ