Yüzün rengi, bet beniz...

Nevir,
Nevro,
Yunanca, nevro.
Arapça nevir, nevr (نيفير).
Halk ağzında, nevir.
Yüzün rengi, bet beniz.
Halk ağzında, nevir.
Öfkeden deliye dönmek.
Gözü Dönmek.
Yunanca: sinir anlamındaki nevro, kelimesinden türetilmiştir. Türkçede 
çok öfkelenmek ve sinirlenmek anlamına gelir. 
Kendini tuttuğunu belli etmemeye çalıştığı halde öfkeden yüz ifadesi değişmek, çok sinirlenmek; anlamına gelen Nevri dönmek deyiminde geçer.

Nevir kelimesiyle eş ve yakın anlamlı sözcükler:
Asabiyet,
Biçim.
Hınç, Hışım, Hiddet
Kızgınlık,
Öfke,
Tehevvür.

Nevir sözcüğünün yöresel olarak halk ağzında başka anlamları:
Şans.
Ağaç çiçeği.
Parlaklık.
Tomurcuk.
Feveran,
Garez.
Nefret,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ