Öğrenim belgesi...

Diploma,
Şahadetname.
Sertifika,
İngilizce: certificate,
Fransızca: certificat d'étude, certificat de scolarité.
Tasdikname, tahsil vesikası,
Arapça tasdikname (ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﻪ).
Öğrenim belgesi.
Bir şeyin onaylandığını gösteren belge, tasdik belgesi.
Okuldan ayrılan öğrenciye idâre tarafından verilen öğrenim durumunu gösterir belge.
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösteren belge.
Bir kimsenin bir öğrenim dönemini tamamladığını, bir sanat ve meslekte çalışmaya hak kazandığını, bir unvanı hakettiğini gösteren resmi belge, şahadetname.
Bir öğrenimi başarı ile tamamlayanlara, bir kurs ya da seminer çalışmasına katılıp bitirenlere verilen belge.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ