Ruh çağırma...

İspritizma,
İngilizce: spiritualism, spiritism
Fransızca: spiritisme.
Ruh çağırma,
Ruhun ölmediğine inanan, gereğinde ölülerin ruhlarıyla ilişki kurulabileceğini ileri süren inanış, ruh çağırma.
Ölülerin ruhlarıyla bazı şartlar altında haberleşmenin mümkün olduğuna inanan görüş ve bu maksatla yapılan deneyler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ