Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk....

Üst, 
Yukarı.
Mafevk,
Üst aşamada bulunan.
Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk.
Arapça mafevk, (ﻣﺎﻓﻮﻕ).
Arapça fevk kelimesinden türetilmiştir.
Eski dilde, üst, yukarı.
Üst, yüksek, yukarı.
Üst, yukarı, üst derecede bulunan kimse, amir.
Mevki, rütbe, seviye, servet vb. bakımından yüksek durumda olan kimse.
Amir durumunda olan kimse, üst.
Bir miktarın biraz fazlası
Üstün, üstünde olan.
Üst, üstü, yukarısı. 
Üst aşamada bulunan.
Üst taraf, üst.

Mafevkattabia: Tabiat üstü.

Mafevk, üst sözcüğünün karşıtı: Madun,
Arapça madun, (ﻣﺎﺩﻭﻥ).
Madun; Alt taraf, alt.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ