Özür, kusur...

Dak,
Özür, kusur.
Kusur, defo.
Defo,
Fransızca: defaut.
İngilizce: defect, handicap, disability.
Almanca: Fehler; Fehlstelle.
Hata,
Eksiklik, noksan, nakisa.
Kusur, özür, bozukluk.
Bir üründe, özellikle kumaş ve giysilerde bulunan yapım hatası.
Sakatlık, bozukluk, eksiklik veya elverişsizlik, kusur, defo.
Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmama.
Bir yapı ya da yüzeyin düzgünlüğünü bozan bozukluk.

Defo kelimesinin halk dilinde diğer anlamları;
Kötü kadın, ırz ve namusuna önem vermeyen, aşağılık kimse.
Bir kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret.
Ayıp.
Mani, engel.
Kusur, nakise, sakatlık.
Fevz.
Zafer.
Din.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ