Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz...

Besi,
Farsça: besі.
Bir şeyi istenilen durumda tutmak eya oturtmak için kullanılan takoz.
Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler.
Takoz gibi parçalar.
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi. 

Besi kelimesinin başka anlamları:
Kurbanlık hayvan.
Beslenen, besiye çekilmiş hayvan.
İyi beslenmiş, kuvvetli deve.
Çokluk, fazlalık, ziyadelik.
Kaz.
Tavuk.
Yem.
Besiye çekilmiş hayvan
Besleme işi.
Kurbanlık hayvan.
Semirtme,
Keçe yapılacak kılın arasına konan yün.
Çokluk, fazlalık, ziyadelik.
Tohumların içinde embriyonu çevreleyen bölüm.

Tagdiye, tagaddi.
Fransızca: alimentation
İngilizce: fattening
Hayvanların, hareketlerini sınırlayan çit veya kapalı alan içerisinde tutularak enerjice zengin rasyonlarla beslenmesiyle kesim ağırlığına ulaşmasını sağlayan, et verimi ve kalitesini artırmaya yönelik besleme yöntemi.
Besleme değeri oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı ve gerektiğinde kesime gönderilecek hayvanların fazla ağırlık kazanmalarını sağlamak için otlatıldıkları doğal veya yapay verimli mera.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ