Osmanlı İmparatorluğu'nun son Padişahı...

Vahdeddin,
VI. Mehmed, Sultan Mehmed Vahideddin,
Mehmed Vahdeddin, Mehmet Vahdettin,
Sultan Vahdeddin,
(D. 4 Ocak 1861, İstanbul - Ö. 16 Mayıs 1926, San Remo, İtalya)
Osmanlı İmparatorluğu' nun 36. ve son Padişahı ve 115. İslam halifesidir. Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi' ni imzalayarak I. Dünya Savaşı' ndan yenik ayrıldı ve İstanbul' un işgali başladı. 
Meclis-i Mebusan kapatıldı ve saltanat kaldırıldı.

14 Ocak 1861 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul' da Dolmabahçe Sarayında doğdu. Sultan VI. Mehmet Vahidettin son Osmanlı hükümdarı olup, Sultan Abdülmecit’ in sekizinci oğlu ve kendisinden önce tahta geçen V. Murat, II. Abdülhamit ve V. Mehmet Reşat’ ın küçük kardeşidir. Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Ağabeyi, II. Abdülhamit’ in uzun padişahlığı sırasında, Çengelköy’ de mimar Vallaury’ e yaptırdığı köşkünde münzevi bir hayat yaşamıştır.

Son Padişah' ın Eşleri:
Emine Nazikeda Kadınefendi,
İnşirah Hanım,
Müveddet Kadın,
Nevvare Hanım,
Nimet Nevzad Hanım.

Anadolu' da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ülke yönetimine de egemen olduktan sonra 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat  kaldırılmıştır. Böylece Osmanlı İmparatorluğu resmen sona ermiştir. Vahdeddin 17 Kasım 1922 tarihinde ülkeden ayrılarak Malta' ya gitmiştir. 19 Kasım 1922 tarihinde ise TBMM, Milli Mücadele' ye ve Ankara Hükumeti' ne sıcak bakmış olan veliaht Abdülmecid Efendi' yi halife ilan edilmiştir. TBMM, 3 Mart 1924 tarihinde çıkardığı kanunla halifelik makamını kaldırarak hilafete son vermiştir.

4 Temmuz 1918 - 19 Kasım 1922 tarihleri arasında padişahlık yapmıştır. 115. İslam Halifesidir.
16 Mayıs 1926 tarihinde İtalya' da SanRemo kentinde, 65 yaşında öldü. 3 Temmuz 1926 yılında Suriye' nin başkenti Şam' da Süleymaniye Külliyesinde defnedilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ