Azimli, kararlı...

Azem,
Kararlı.
Arapça: azem.
Azimli, kararlı.
Azmeden, azimli, kararlı.
Azimli, kararlı, yüce, ulu anlamlarına gelmektedir.
Kararında, tutumunda direnen, kararlı.
Azmi olan.
Kararında, tutumunda direnen, kararlı.
Bir işteki engelleri yenme kararı

Azeme:
Düğüne çağıran kimse.

Azem sözcüğünün yörelerimize göre başka anlamları:
Lazım, ait.
Büyük, yüce, ulu.
İri yarı kimse anlamındadır.
Bir yere gitmeğe karar veren.
Çok büyük, en büyük, en yüce, çok ileri.
İzam, büyüklük, ululuk anlamlarına gelmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ