Herhangi bir hükmün geçersiz olduğunu gerekçeleri ile göstererek çürütme...

İptal,
(İbtal)
Arapça ibtal, iptal 
(ﺍﺑﻄﺎﻝ).
İngilizce: cancel,
Bozma,
Feshetme,
Geçersiz sayma.
Arapça hükümsüz olmak, fasit olmak anlamındaki butlan sözcüğünden türetilmiştir.
Hükümsüz bırakma, bozma, feshetme.
Sonuçsuz kalma.
Yararlıktan, kullanıştan kaldırma, silme, bozma.
Çürütmek, geçersiz, hükümsüz bırakmak.
Hükümsüz bırakmak, çürütmek
İptal etmek.
Kullanıştan kaldırmak; bozmak.
Herhangi bir hükmün geçersiz olduğunu gerekçeleri ile göstererek çürütme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ