Anlatıma esas olan düşüncenin her bakımdan doğru ve sağlam olması...

Selamet,
Arapça selamet 
(ﺳﻼﻣﺖ).
Esen olma durumu, esenlik.
Esenlik, güvenlik.
Esenlik.
Anlatıma temel olan düşüncenin her bakımdan doğru ve sağlam olması.
Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma durumu, kurtuluş.
Anlatıma temel olan düşüncenin her bakımdan doğru ve sağlam olması.
Kurtuluş, tehlikeden salim olmak. 
Korktuklarından, fenalıklardan kurtulmak.
Esen olma durumu, esenlik.
Neticede iman ile kabre girmek.
Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma durumu.

Her türlü korku ve tehlikeden uzak olma, kurtulma.
Kurtuluş, emniyet.
Emniyette olma.
Ruh ve beden yönünden sağlıklı olma, esenlik.
Tehlikeden uzak olma, güvenlik.
Kurtulma, kurtuluş.
Doğruluk, düzgünlük, sağlamlık.

Tehlikeden, korktuklarından ve kötülüklerden kurtulma; (edebiyatta) doğruluk, sağlamlık.
Fikrin her cihetten doğru olma hali.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ