Hecenin beş şairinden biri, yazar, öğretmen, diplomat, müsteşar ve bürokrat...

Enis Behiç Koryürek,
(D. 11 Mart 1891, İstanbul - Ö. 18 Ekim 1949, Ankara)
Türk şair, yazar, öğretmen, diplomat, müsteşar ve bürokrat.
Türk denizciliğini şiire sokan şair olarak bilinir.
Türk-Macar dostluğunun gelişmesinde, Gül Baba Türbesinin yeniden ziyaretgah ve müze haline getirilmesinde büyük hizmetleri geçmiş olan bir diplomattır.
İşçi meselelerine ciddi olarak yaklaşan ve çözüm yolları için kurumlaşma yollarını açan ilk bürokratlardandır.

Enis Behiç Koryürek, 27 Mart 1893 tarihinde İstanbul Aksaray' da doğdu. Babası Doktor Yarbay İsmail Behiç Bey, annesi Trabzonlu bir asker kızı olan Faika Hanım’ dır. Babasının mesleğinden dolayı Makedonya’ da yaşarlar. Ortaöğrenimini Selanik, Üsküp ve İstanbul’ da tamamlar. 1910 yılında 
İstanbul Sultanisi' ni 1913 yılında da Mülkiye Mektebini birincilikle bitirir. Dışişlerinde görev aldı. Çeşitli dış merkezlerde çalıştı. Yurda döndükten sonra çeşitli bakanlıklarda üst düzey görevlerde çalıştı.

1919 yılında Viyana’ da Fransız uyruklu Gabrielle Guillemet (Gabi) ile 
ilk evliliğini yapar. Bu evlilikten bir oğlu olur. 1922 yılında boşanır. 1923 yılında Edirne’ de Müfide Hanım ile ikinci evliliğini yapar.

İlk hece vezni denemesi Hodbin şiiridir. Hece vezniyle yazdığı şiirlerini Donanma dergisinde yayımladı. Beş Hececiler, Hecenin Beş Şairi olarak tanındı.
Hamasi ve lirik şiirler yazdı. 1927 yılında ilk şiir kitabı Miras yayımlanır. 

Şairin katıldığı bir ispirtizma seansı sonucunda hayatı değişir ve 
ruh çağırma gibi mistik sapmalara yönelir.

18 Ekim 1949 tarihinde Ankara’ da öldü.

Eserleri:
Miras,
Varidat-ı Süleyman,
Güneş' in Ölümü.
Milli Neşide,
Süvariler,
Ordunun Duası,
Çanakkale Şehitliğinde,
Gemiciler.
Hodbin.

Çevirileri;
Erkek Çocuk Doğumları Üzerinde Harbin ve Sair Felaketli Hadiselerin Tesiri, 
Bugünkü Harplerin Başlıca Demografik Etkileri, 
Toptan Göçler, 
Harbin Demografik Kanunları, 
Nüfus Meselesi ve Irkın Korunması, 
Kanuni Sultan Süleyman.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ