Ad verilmek...

Denmek,
Denilmek,
Ad verilmek.
Söylenmek, sözü edilmek.
Denme.
Denmek, denilmek işi.
Denmek, söylenmek
Anlatılmak, ifade edilmek.
(… Sözü) Söylenmek, söylenilmek.
Adı verilmek, … diye isimlendirilmek.
Anlatılmak, ifade edilmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ