Eser...

Ürün,
Eser,
Arapça eser,
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt.
Yayın, kitap, yapıt,
İz, işaret, im.
Soyut kavramlarda belirti.
Üretimle elde edilen kullanma değeri.
Gençlerin tırnakları üzerinde bulunan aklık.
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.
Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
Eser, hasılat, mahsul, ürün.

Eser kelimesinin yörelere göre başka anlamları;
Rüzgar, sert esen rüzgar.
Soğuk.
Büyük demir çivi.
Arının iğnesi.
Sara.
Delilik.
Evlerde kiremit altlarına konulan tahta.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ