Doğu ve Orta Asya'da bulunan denize kıyısı olmayan Rusya ile Çin arasında kalan bir ülke...

Moğolistan,
Moğolistan Halk Cumhuriyeti,
Mongol Uls,
Mongγol ulus.

Orta Asya’nın doğusunda Rusya ile Çin arasında bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1921 yılında bağımsızlığını kazanmış bir Asya ülkesi olan Moğolistan, 1924 - 1992 yılları arasında Marksist-Leninist tek partili üniter bir sosyalist cumhuriyeti olarak yönetildi. 1992 yılında rejim değişikliğine gidildi. Moğolistan yarı başkanlık sistemi ile yönetilen bir cumhuriyettir.

Ülke idari bakımdan on sekiz eyalete ayrılmıştır.
Başkent: Ulan Batur (Ulaanbaatar, Ulanbator)
Diğer önemli şehirleri: Darhan, Erdenet, Çoybalsan
Resmi Dil: Moğolca; Ülkede konuşulan diğer diller; Oyratça ve Buryatça.
Okullarda Rusça ve İngilizce başlıca yabancı dil olarak öğretilir.
Para birimi: Tögrög (Tugruk)
Nüfus: 3.400.948 (2022) Moğolistan'ın %96’ ü Moğol, %4’ sı ise Kazak asıllıdır.
Yüzölçümü: 1.564.116 km²

Moğolistan üç ana bölgeye ayrılır: Kuzeyde sıradağlar, bu dağların arasında yer alan havzalar, güneyde uzanan plato ve çöl kuşağı. Zirveleri 4000 metreyi aşan dağların başlıcalarını Altay, Hangay, Sayan ve Hentiy dağlarıdır. En yüksek noktası Nayramadlin zirvesidir (4374 m.). Orhon ırmağı ve Moğolistan’ ın güneyinde ülke topraklarının yaklaşık üçte ikisini kaplayan yarı kurak Gobi çölü bulunur.

Ülke çok az ekilebilir toprağa sahiptir. Topraklarının çoğu bozkırdır. Moğollar’ ın bir kısmı hala yirmi kişiyi alabilecek yurt denilen çadırlarda yaşar.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ