Bir spor yarışması sırasında vücuda ek enerji sağlamak için kullanılan uyarıcı ilaç...

Doping,
İngilizce: doping.
Fransızca: se doper
Uyarıcı etkide bulunmak.
Vücuda ek enerji sağlamak için kullanılan uyarıcı ilaç.
Bir spor yarışması sırasında vücuda ek enerji sağlamak için kullanılan uyarıcı ilaç.
Bir spor yarışması sırasında vücuda üstün hareket ve enerji sağlamak için kullanılan uyarıcı ilaç.

Herhangi bir hayvanın yarıştaki hızını, dayanıklılığını, cesaretini, gücünü ve davranış veya hareketlerini değiştirmek için ilaç veya kimyasal madde kullanılması.
Uyarıcı ilaç vererek daha zinde hale getirme, özellikle yarışçının göstereceği gücü artırma amacıyla, yarışa başlamadan önce uyarıcı bir ilaç verme.
Fiziksel ve fizyolojik olarak yorgunluğun geciktirilmesi, dayanıklılık ve verim gücünün artırılması, heyecan ve endişenin önlenmesi gibi nedenlerle kural dışı madde kullanımı.
Yarışmalarda yarışçı sporculara veya atlara aşırı bir enerji ve olağanüstü bir gayret vermek için kullanılan uyarıcı ilaç.
Canlanmasını, harekete geçmesini sağlamak.
Bazı bedensel özellikleri değiştiren veya artıran bir uyarıcı maddeyi çok az miktarda vermek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ