Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti...

Bemol,
Fransızca: bemol.
Böylece kalınlaştırılmış ses.
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti.
Böylece kalınlaştırılmış (ses).
Bir notayı yarım aralık pesleştiren işaret.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ