Baş parmakla işaret parmağı arasındaki uzunluk...

Siye,
Süyem,
Sere,
Sele,
Süngüç,
Zere,
Halk ağzında siye.
Açık duran başparmağın ucundan işaret parmağının ucuna kadar olan uzaklık, sele.
Açık ve gergin olan baş parmak ile şehadet parmağı uçlarının arasındaki uzaklık, sele, süngüç.
Başparmakla işaret parmağı arasındaki uzaklık (ölçü için).
Baş parmakla işaret parmağı arasındaki uzunluk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ