Türk Kurtuluş Savaşı' nı başlatan komutanların arasında yer alan, Alçıtepe Kahramanı namıyla tanınan Doğu Cephesi komutanı...

Kazım Karabekir,
Musa Kazım Karabekir,
(D. 23 Temmuz 1882, İstanbul - Ö. 26 Ocak 1948, Ankara),
Türk asker ve siyasetçi.
Kazım Karabekir 23 Temmuz 1882 tarihinde İstanbul' da doğdu. Afşar Türklerinden olup soyu Karamanoğulları' na dayanmaktadır. Kuleli Askeri İdadisi' nde öğrenim gördü. 1902 yılında Harbiye Mektebi' ni bitirdi ve 1905 yılında Erkan-ı Harbiye' den yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 

II. Meşrutiyet' in ilanının ardından Edirne' de bulunan 3. Ordu tümenine atandı. 14 Nisan 1912 tarihinde binbaşılığa yükseldi. Kazım Karabekir, 1912 yılında Balkan Savaşında Bulgaristan’ da esir düştü. Birinci dünya savaşında, Çanakkale, Irak ve kafkasya cephelerinde savaşa katıldı. Mondoros Mütarekesi’ nin imzalanmasında sonra İstanbul’ a gelen Karabekir, işgaler karşısında 15. Kolordu Komutanı olarak Erzurum’ da görevlendirildi. Kazım Karabekir Türk Kurtuluş Savaşı' na, Erzurum' da Doğu Cephesi Komutanı olarak büyük katkı sağladı.

Karabekir, 1920 yılında Edirne milletvekili, 1923 yılında ise İstabul milletvekili seçildi. Milli mücalede boyunca Atatürk’ ün hep yanında oldu. Cumhuriyet’in ilanı, halifeliğin kaldırılması gibi konularda Atatürk’ le fikir ayrılıkları yaşadı. Karabekir, 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkasının karşısında kurulan ilk muhalif parti olan Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası' nın Genel Başkanı seçildi ve parti 1925 yılında Şeyh Sait ayaklanmasıyla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı. 

1926 yılında Atatürk’ e karşı düzenlenen İzmir Suikasti’ den haberdar olduğu gerekçesiyle İstiklal mahkemesinde yargılandı. Beraat etti.
1938 yılı sonunda CHP İstanbul milletvekili seçildi. 1946 yılında çok partili sisteme geçildi, Demokrat Parti kuruldu ve 1946 yılında TBMM başkanı seçildi.

Alçıtepe Kahramanı namıyla tanındı. Türk Kurtuluş Savaşı' nı başlatan komutanların arasında yer alarak Doğu Cephesi' nde gösterdiği başarılardan dolayı Kırmızı-Yeşil şeritli İstiklal Madalyası ile taltif edildi.

Kazım Karabekir, 26 Ocak 1948 tarihinde Ankara' da TBMM başkanı iken öldü. Cenazesi Devlet Mezarlığı' nda toprağa verildi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ