Düzgün ve iyi konuşma yeteneği...

Natıka,
Nutk,
Konuşabilme.
Konuşma gücü.
Düzgün ve güzel söz söyleme.
Düşünüp söyleme yeteneği.
Güzel konuşma yeteneği.
Düzgün ve iyi konuşma yeteneği.
Arapça natika, natıka, (ﻧﺎﻃﻘﻪ). 
Arapça natik’ tan; natıka sözcüğü türetilmiştir.
Düşünüp söyleme hassa ve melekesi, konuşma gücü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ