Strofi, antistrofi ve epodi adlı üç bölümden oluşan bir tür lirik şiir...

Od,
İngilizce: Ode,
Fransızca: Ode
Yunanca: Ωδή,
Gazel.
Lirik şiir.
Bestelenmiş her tür şiire Batı' da verilen ad.
Dörtlükler halinde yazılan bir tür lirik şiir.
Dizelerin ölçüsü ve sayısı eşit olan bağlamlardan oluşmuş koşuk.
Eski Yunan ve Latin edebiyatında, ezgilenmek üzere yazılan bir koşuk türü.
Batı edebiyatında, dizelerinin ölçüsü ve sayısı eşit olan dönülerden meydana gelmiş koşuk.
Bir kişinin ya da toplumun yaşamındaki yüce bir olayı anmak üzere yazılan lirik şiir türü.

Klasik bir od şiirinde; strofi, antistrofi ve epodi adınlarında üç bölümü vardır.
Homostrofik od ve düzensiz od gibi alt türleri de vardır.
Strofi, antistrofi ve epodi adlı üç bölümden oluşan bir tür lirik şiir.

Od sözcüğünün başka anlamları;
Eski dilde, ateş,
Eski Türkçe; Öt, ateş.
Ateş, nar.
Aşk, ayrılık, hasret, azap, hırs vb. duyguların yakıcı etkisi.

Orta dalga (OD)
OD; İngilizce, optical density:
Absorbans: absorban soğuran, emici.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ