Çeşitli atıkların sıkıştırılmasıyla elde edilen bir tür yakıt...

Pelet,

İngilizce: pellet
Çeşitli atıkların sıkıştırılmasıyla elde edilen bir tür yakıt.
Pelet yakıtları, sıkıştırılmış organik maddeden veya biyokütleden yapılan biyo yakıtlardır. Peletler, beş genel biyokütle kategorisinden herhangi birinden yapılabilir. Bunlar: endüstriyel atık ve yardımcı ürünler, yemek atıkları, tarımsal artıklar, enerji mahsulleri ve kerestelerdir.

Ormansal atıklardan elde edilen pelet ekonomiktir. Doğalgaz ve petrol yakıtlarına gibi maliyeti direkt olarak dövizden etkilenmez.

Biyokütle, dünyada dördüncü en büyük enerji kaynağını oluşturması yönüyle önemli bir enerji kaynağı konumundadır. Birçok gelişmiş ülke biyoenerjiyi geleceğin temel enerji kaynağı olarak görmektedir. Biyokütle ısınma ve sanayi amaçlı yakma sistemlerinde kullanılabilir. Isınma amaçlı olarak yaygın olarak kullanılan kaynaklardan biri de peletlerdir.

Sözlük anlamı topak, yumak, silindir, misket olan pelet, yakıt olarak; her türlü odun, odun artığı, ormansal atık, tarımsal atık, endüstriyel atıkların kurutulup öğütülerek daha sonra yüksek basınçla preslenerek sıkıştırılması suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde maksadıyla kullanılan küçük parçalardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ