Sterilize...

Arınık,
İngilizce: purified,
Fransızca: purifie
Sterilize.
Saflaştırılmış,
Mikroptan arınmış.
Arınmış olan.
Her çeşit mikroptan arınmış, steril, sterilize.
Temiz, tertemiz, saf, iyi.
Arınmış, arı duruma gelmiş olan (özdek).
Arı.

Arınık kelimesinin diğer anlamları;
İğdiş edilmiş, burulmuş hayvan.
Geçilmek üzere, otu, taşı ayıklanmış tarla yolu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ