İlk resmi Osmanlı vakanüvisi, tarihçi...

Naima,
Mustafa Naim.
Arapça Naima (نعيما).
(D. 1655 Halep - Ö.1716 Palyo Patras, Yunanistan).
Osmanlı tarihinde resmi olarak ilk vakanüvis, 
Tarihçi.
1655 yılında Halep' te doğdu. Mustafa Naim, ilköğrenimini Halep' te tamamladı. 1680 yılında İstanbul’ a gelerek Enderun mektebinde eğitimine devam etti. 

1682 yılında Baltacılar Ocağı’ na kaydoldu. Bir süre sonra Baltacılar Ocağı’ ndan çıkıp Divan-ı Hümayun kalemine girdi. Burada Naima mahlasını aldı. Naima, sarayda ve İstanbul’ da bulduğu iyi imkanları değerlendirerek, tarih, astroloji ve edebiyat dallarında bilgisini genişletti.
Naima 1700 senesinde saraya, vakanüvis olarak çalışmaya başladı.

Naima, yıldızlar ilmi üzerinde de çalıştı ve zayice' ler (Yıldızların, belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösteren çizelge) yazdı.

Çeşitli dillere tercüme edilen eseri, Naima Tarihi, olarak bilinen Ravzatü’l-Hüseyn fi Hülasatı Ahbari’l-Hafikeyn, 1734 yılında İbrahim Müteferrika tarafından iki cild halinde basıldı.

1716 yılında 61 yaşında, Yunanistan, Patras’ da öldü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ