Enine boyuna, her yönü ile ...

Arizamik,
Geniş, enli manalı ve enine boyuna anlamları olan Ariz ve Amik kelimelerinden türetilmiş.
Enine boyuna, her yönü ile.
Derinliğine, iyicene.
Derinliğine, enine boyuna.
Eni konu, kapsamlı.
İyice, enine boyuna.
Her yönü ile.
Enine Boyuna.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ