Gösterge...

İcmal,
Müşir,
Gösterge,
Belirtke.
Endikatör.
İndeks,
Endeks,
İngilizce: indicator,
Fransızca: indicateur,
Almanca: indikator, anzeigegerät
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret.
Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal.
Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks.
Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke.
Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir, indikatör.
Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endikatör.
Bir niceliği ölçen bir aygıtın, bu niceliğin belli bir birime göre değerini gösteren parçası.
Kimi ölçü araçlarında, ölçülen özelliğin niceliğini gösteren aygıt.
Bir aygıtın işleyişiyle ilgili ölçümlerin sonucunu belirtip değerlendiren araç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ