Doğadaki insan yerleşimlerini, doğal ekosistemlerden örneklenen ziraat uygulamaları ve sürdürülebilirlik görüşüne göre uygulayan bir ekolojik tasarım anlayışı...

Permakültür,
İngilizce: permaculture.
Latince: permanere.
Sürmek, devam etmek, cultura tarım.
Sürdürülebilir tarım.
Sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratmayı amaçlayan bir tasarım sistemidir. 
Doğada insan yerleşimlerini, doğal ekosistemlerden örneklenen ziraat uygulamaları ve sürdürülebilirlik görüşüne göre uygulayan bir ekolojik tasarım anlayışıdır.

Permakültür, çeşitli doğal sistemlerde görülen atık içermeyen, kapalı döngü sistemlerini taklit ederek, karşılıklı fayda sağlayan sinerjiler yoluyla toprağı, kaynakları, insanları ve çevreyi bütünleştirir.
Permakültür bir düzeyde bitkiler, hayvanlar, binalar ve altyapıyla (su, enerji, iletişim) ilgilidir.
Su hasadı, malç uygulama, kompost, toprak iyileştirme, biyolojik çeşitlilik, işçiliğin ve masrafların azaltılması, kendi kendini sulayan sistemler ve hayvansal üretim gibi pratik uygulamaları vardır.

Permanent (kalıcı, devamlı, daimi) Agriculture (tarım, ziraat) ya da culture (kültür); insanların maddi ve maddi olmayan ihtiyaçlarını, doğal ekosistemlerin işleyişini örnek alarak, parçası oldukları doğaya ve üzerinde yaşadıkları dünyaya zarar vererek değil, yarar sağlayarak karşılamalarını olanaklı kılan bir tasarım ve bakım bilimidir. Permakültür, sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarımıdır. Amaç kendi ihtiyaçlarını karşılayan, çevresini sömürmeyen veya kirletmeyen, dolayısıyla uzun vadede sürdürülebilir, ekolojik olarak sağlıklı ve ekonomik olarak uygulanabilir sistemler yaratmaktır.

Permakültür, insanların ihtiyaçlarını karşılarken, aslında bu temel haklara erişmek için muhtaç oldukları doğaya zarar vermek yerine onu besleyip onarmalarını mümkün kılacak olgun ve ahlaki bir davranış mekanizmasıdır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ