Başköse...

Tör,
Başköşe,
Eskiden Başköse.
Bir yerde büyüklerin oturması için ayrılan yer.
Evde ya da odada saygıdeğer kişilerin oturduğu baş köşe.
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer, tör.
Altın çadırda en şerefli yer.
Baş köşe.
Baş sedir.
Baş piskopos.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ