Yıkıntılar, viraneler...

Harabat,
Harabeler.
Arapça ḫarabat, (ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ).
Arapça, harabe’nin çoğulu harabat.
Eski dilde, Yıkıntılar, harabeler, viraneler.
Yıkıntılar, viraneler.
Harabeler.
Viraneler.
Harabeler. Viraneler. 
Yıkıntılar, harabeler, viraneler.

Harabat kelimesinin başka anlamları;
İçkili eğlence yeri, meyhane.
Meyhane.
Meyhaneler.
İçkili eğlence yeri, meyhane.
Divan Edebiyatında; içkili eğlence yeri, meyhane.
Üstüne başına önem vermeyen, süfli, pejmürde (kimse).
Manevi aşkın tadıldığı, ilahi aşk ile sarhoş olunan yer.
Vaktini meyhanede geçiren, meyhane müdavimi, içkiye düşkün (kimse).
Hayatın katı gerçekleri karşısında rintlerin teselli aradığı, neşe, zerafet, zevk ve sanat mahalli olarak kabul edilen içkili eğlence yeri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ