Rıhtımın su üstünde kalan bölümü...

Som,
Rıhtımın su üstünde kalan bölümü.
Rıhtımın su üstünde olan bölümü.

Diğer sözlük anlamları:
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan, masif.
Tek parça halinde, tamamı bir maddeden olan, içi dolu olan, kaplama olmayan.
Katışıksız, saf, yalın.
Kaplama olmayan masif.
Masif, içi dolu olan.
İşlenmemiş ham madde.
Toplam, mecmu, yekun.
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan.
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf.

Tam, tamamiyle.
Yemeğin sıvı bölümü. 
Samanla karışık ekin yığını.
Tam, dolu.
Kaba.
Somon balığı, somon: 
Kemikli balıklardan, hem denizde hem tatlı sularda yaşayan, eti beğenilen, irice bir balık, som, somon (Salmo salar).
Kemikli balıklardan, hem denizde hem tatlı sularda yaşayan, eti beğenilen, irice bir balık.
Alabalıkgiller, bir balık, som balığı.

Kırgızistan parası.
Kırgız para birimi.

Para;
Kazanç. 
Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ