Yığın durumundaki yakacak odun için kullanılan, bir metreküpe eşit hacim ölçüsü birimi...

Ster,
Fransızca stere,
İngilizce: stere; cubic meter,
Bir metreküp odun ölçü birimi.
Yığın durumundaki yakacak odun için kullanılan, bir metreküpe eşit hacim ölçüsü birimi.
Yığın durumundaki yakacak odun için kullanılan bir hacim ölçüsü birimi.
Yakacak odun için kullanılan bir metre küpe eşit oylum ölçüsü birimi.
Odunun ormandan satış birimi.
Hacim birimi.
Eşek yükü,

Ster:
Odun için kullanılan ve sembolü St olan 1 metreküplük hacim ölçüsü birimi

Ster:
Gök biliminde, yıldız anlamındadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ