Kariyer...

İş,
Meslek,
Meslekte uzmanlık.
Meslek, uzmanlık, bir meslekte uzmanlaşmış olma.
Kariyer,
Fransızca carriere.
İngilizce: career,
Latince carrière.
Farsça kariyer
Bir meslekte uzmanlık.
Bireyin çalışma yaşamı boyunca işiyle ilgili adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve yetenek kazanması.
Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık.
Profesyonel mesleki birikimi ile yönlendirilmiş, iş yaşantısına verilen ad.
Bir insanın kendisini hasretmiş olduğu meslek.
Bir meslekte alınan merhalelerin bütünü.

Kariyer seözcüşünün diğer anlamı:
İngilizce carrier:
Zırhlı Personel Taşıyıcı,
Donanımı çok güvenli, polis veya asker taşıma aracı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ