Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, boydaş, böğür, taydaş, öğür...

Akran,
Boydaş,
Böğür,
Taydaş,
Öğür.
İngilizce: peer.
Arapça akran, (ﺍﻗﺮﺍﻥ).
Arapça eş, denk anlamındaki kirn kelimesinin çoğul şekli olarak türetilmiştir.
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, boydaş, böğür, taydaş, öğür.
Arapça emsaller, yaşıtlar.
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt.
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, övür (
öğür) kimse.
Yaşça birbirine yakın imselerden her biri, yaşıt, boydaş, öğür kimse.
Mümasil, benzeşmek.
Benzeyen, andıran.
Emsal.

Denk, eş, küfüv.
Arkadaşlar, denkler.
Eş ve benzer olanlar, yaşıtlar.
Birbirine benzeyenler, emsal, yaşıt, denk.
Birbirlerine derece, sınıf, liyakat ciheti ile benzeyenler.
Aynı yaşta olanlar, yaşıtlar; yaşıt, yaştaş.
Mevki, rütbe ve durumları birbirine uygun olanlar, emsal.
Birbirlerine derece, sınıf, liyakat ciheti ile benzeyenler.
Hısım, komşu, arkadaş, dost, yaşıt gibi yakın kimselerden her biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ