Gazete, dergi vb. yayım kurumlarında yazı işlerine bırakılan yer...

İdarehane,
Eskiden, Osmanlı döneminde kullanılan bir sözcük.
Yönetim yeri,
Daire.
Büro,
Fransızca bureau.
Çalışma odası, yazıhane.
Bölüm, şube.
Yazı masası.
Gazete, dergi vb. yayım kurumlarında yazı işlerine bakılan yer, yönetim yeri.
Bir işi veya kuruluşu yönetenlerin bulundukları yer, büro.
Dergi, gazete vs. gibi yayınların yazı işlerine bakılan daire.
Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri.
Bir işe bakan heyetin veya bir işi idare edenlerin toplanarak iş gördükleri yer ve daire.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ