Verimli...

Bitek, 
Randımanlı, 
Mahsuldar, 
Mümbit, 
Müsmir, 
Semereli,
Verimkar,
Verimli,
Kazançlı.
Fertil.
İngilizce: fertile,
Fransızca: fertile, 
Almanca: fruchtbar, 
Latin: fertilis
Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkar.
Yapılan masrafa ve verilen emeğe nispetle üretilen miktar, ürün verme gücü, üretkenlik, prodüktivite.
Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli.
Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere.Canlı yavrular meydana getirme yeteneğinde olma; yumurta ve sperma meydan getirebilme.
Yumurta ve sperma oluşturma, yavru meydana getirme yeteneğinde olma, fertil.
İyi ürün veren, verimi çok olan.
Beklenen sonucu veren, semereli.
Verimli olma durumu.
Prodüktivite; üretim yoluyla elde edilen sonuç
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman.

Diğer anlamları;
Büyüğe karşı gelen.
Çok yazan, velut.
Eliaçık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ