Antik Mısır mitolojisinde, kuru hava tanrısı ve gökyüzünün dayanağı...

Şu,
(Shu)
Mısır Hava Tanrısı,
Antik Mısır mitolojisinde, kuru hava tanrısı ve gökyüzünün dayanağı.
Tanrı Atum tarafından kendi gücüyle, herhangi bir kadının yardımı olmadan yaratıldığına inanılır. 
İkiz kız kardeşi ve karısı Nem Tanrıçası Tefnut' la birlikte Heliopolis' teki dokuz tanrının ilk çiftini oluşturur

Yeryüzü Tanrısı Geb ve Gökyüzü Tanrıçası Nut bu çiftin çocuklarıydı. Başının üstünde adının hiyeroglifi olan bir devekuşu tüyüyle ve insan biçiminde tasvir edilen Şu, genellikle Geb ve Nut' u birbirinden ayırırken ve yukarı kalkmış kolunun üstünde Nut' un ark biçimindeki bedenini taşırken betimlenir.

Horus: Antik Mısır mitolojisindeki gök tanrısı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ