Kireçtaşı ...

Kils,
Kireç,
Kireçtaşı,
Kireç taşı.
Kalker.
İngilizce: limestone, 
Fransızca: calcaire, 
Almanca: Kalkstein
Arapça kils, (ﻛﻠﺲ)
Eski dilde, kils.
Hacer-i kilsi.
Kils: Kireç, kireçtaşı.
Sönmemiş kireç.
Kireç elde edilen, esas maddesi kalsiyum karbonat (CaCO3) olan taş, kalker, hacer-i kilsi.
Kalsiyum karbonat, 
Doğal kalsiyum karbonat.
Özellikle, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç.
Ana bileşimi kalsiyum karbonat olan, oluşum biçimine göre pek çok türü bulunan ve yeryüzünde çok yaygın olan tortul kayaç.
Bileşimi temel olarak kalsiyum karbonat sonra da kabuk, mercan vb. olan, yapım işlerinde ve yakılarak kireç elde etmekte kullanılan kaya.

Kirecin hammaddesi olan kireç taşı veya kalker, genellikle kalsiyum karbonat (CaCO3) dan oluşur. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ