Deyiş, anlatım...

Tabir,
İfade,
Deyiş,
Anlatma işi.
Deyiş, anlatım, ifade.
Deme, söyleme işi.
Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup.
Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade.
Anlatım,
Söyleyiş,
Dışa Vurum.
Yorum.

Edebiyatta deyiş:
Deme.
Halk şiiri, halk türküsü.
Semahla birlikte yalnızca bağlama eşliğinde ağır tempoda söylenen bir beste türü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ