İnsandan nefret etme durumu...

Mizantropi.
Merdümgiriz.
Misanthrope,
Misanthropist.
İnsandan nefret eden kimse.
Fransızca misanthropy, misanthrope.
Farsça: merdümgiriz (ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺮﻳﺰ).
İnsandan nefret etme durumu.
Toplumdan, insandan kaçan kimse.
Toplumdan, insandan kaçan kimse, merdümgiriz.
İnsanlara karışmaktan hoşlanmayan, insanlardan kaçan (kimse), mizantrop.
İnsanlardan kaçan, çekinen, insanlar arasına karışmaktan, onlarla birlikte olmaktan hoşlanmayan (kimse), mizantrop.
İnsanlardan ve davranışlarından nefret etmek, onlardan kaçmak ve onları sevmemektir. Bu düşüncelere ve görüşlere sahip olan kişilere ise misantropist denir. Bu kişiler, insanlara karşı mesafeli dururlar ve sosyallikten uzaklaşırlar. Kalabalıktan kaçarlar. İnsanlarla ilgili olumlu bir düşünceleri yoktur. İnsanın iyi olabileceğini ummazlar.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ