Bir sanat eserine veya bir edebi esere temel olan ana ilkeler...

Veri,
Muta, 
Arapça muta (ﻣﻄﺎﻉ).
Done.
Bilgi, data.
Bilgi işlem.
Malumat.
İngilizce: donnee, data, 
Fransızca: donnee.
Almanca: daten.
Latince, datus.
Bir sanat eserine veya bir edebi esere temel olan ana ilkeler.
Bir edebi eserin, bir sanat eserinin temeli durumunda olan ana ilke.
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done.
Bir araştırmada sorunun çözümünü sağlamak amacıyla derlenen bilgiler.
Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları.
Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.
Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimi.
Nesne, olay ve süreçlerin bilimsel araştırılmasında nicel sonuçlara, yasalara ulaşabilmek için sağlanması gereken ön bilgi ve ölçüm.
Sonuç çıkarmak, çıkarsama yapmak ya da bir incelemeyi sürdürmek için gerekli olaylara, ilişkilere ve sayısal ham bilgilere verilen ad. 
Deneyler ya da gözlemler sonunda elde edilen nicel ya da nitel değerler.
Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı.
Bir muhakemenin, bir araştırmanın temeli olan unsur, ilk bilgi, muta, done, data.

Bilişim: 
Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli, biçimsel ve uzlaşımsal gösterimi.

Veri sözcüğünün diğer anlamları:
Durmaksızın.
Haramdan kaçınan kişi.
Çakmaktan ateş çıkması.
Kan, hun.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ