Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme...

Muhasebe.
Saymanlık.
İngilizce: accounting
Arapça: muhasebe.
Arapça saymak, hesap etmek anlamındaki hisab sözcüğünden türetilmiştir.
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme.
Hesap işlerinin yürütüldüğü yer, saymanlık.
Hesap işleriyle uğraşma.
Hesab görmek.
Hesapların bütünü.
Ekonomik faaliyetlerde bulunan işletmelerin, finansal karakterdeki bütün işlem ve değerlerini kaydetme ve sınıflama ilmi.
Hesap işlerinin yapıldığı yer.
Parayla ifade edilen değerleri kaydeden, sınıflandıran, rapor eden, yorum ve analiz eden bilim dalı.
Yanlışları ve doğruları tartmak işi.

Hesab işini gören resmi makam.
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme.
Hesaba çekilme zamanı.
Hesablaşmak.
Hesab işi ile uğraşmak.
Sorgu, hesaba çekilme.
Hesablaşma, insanın nefsini hesaba çekmesi.

Olumlu olumsuz bütün ihtimalleri hesaplama.
Tüccar, işletmeci, ticari kuruluş vb. nin gelir gider hesaplarının tutulması, makbuz, fatura ve defterlerinin bu işin tekniğine uygun biçimde düzenlenmesi işi ve usulü.
Bir resmi dairenin, hesap işlerini yürütmek ve kontrol etmekle görevli olan kısmı.
Devlet dairelerinde yahut ticari kuruluş, ortaklık vb. yerlerde hesap ve muhasebe işlerini yürütmekle görevli kimse, muhasip, sayman.
İşletmelerin iktisadi etkinlikleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilke ve yöntemleri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ