Ek çizgisi...

Yiv,
Ek çizgisi.
Saçta ayırma yeri.
Çizik gibi ince oyuk yol.
Birbirine bitişik olan iki şey arasındaki çizgi, derz.
Kumaşta bükülen yerlerde oluşan çizgi.
Ayırma yeri,
Set, çıkıntı.

Yiv sözcüğünün yörelerimize göre halk ağzındaki başka anlamları:
Kıyı.
Sıra.
Yara izi.
Girinti, yarık, çatlak.
Çamaşır söküğü.
Özsu.
Koku.
Küçük dikenlik.
İki tarla arasındaki boş alan.

Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya çıkıntı.
Bir dişli çarkta veya bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm.
Bir sütun gövdesinin veya bir vazo karnının çevresine eşit aralıklarla paralel veya sarmal olarak uzunlamasına açılan oyuk.
Bir yüzey üzerine oyulan ince oluk gibi yol, ince çizgi.
Bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm.

Bir ateşli silahın namlusu içinde açılmış bulunan yuva.
Merminin atıldığı doğrultuda sapmadan gitmesini sağlamak maksadıyle namlu içine açılmış helis şeklindeki girinti ve çıkıntılardan her biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ