Bir çok kimsenin imzaladığı rapor...

Mazbata,
Arapça mazbata, (ﻣﻀﺒﻄﻪ). 
Arapça kaydetmek, yazmak anlamındaki zabt kelimesinden türetilmiştir.
Bir toplantıda yapılan müzakereleri, alınan kararları tespit için yazılan ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanan belge, tutanak, zabıt, zabıtname.
İstek veya şikayette bulunmak üzere birden çok kimse tarafından imzalanarak resmi bir makama sunulan yazı, çok imzalı dilekçe, mahzar.
Zabıt,
Zabıtname.
Tutanak,
Bir çok kimsenin imzaladığı rapor.
Eskiden Osmanlı zamanında, zabıt.
Birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata.
İlgililerce imzalanmış bir durumu anlatan yazı, zabıt varakası.
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname.
İlgililerce imzalanmış bir durumu anlatan yazı, zabıt varakası.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ