Eğrilmekte olan yün, keten vb. şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek...

Öreke,
Öreke, Öreğe, 
Roka, Roge, Roçe, Rege, 
Rumca roka.
Yunanca, roka.
İtalyanca rocca.
Almanca: rocco, rocken.
İngilizce, birthstool, birth chair.
Örü,

Yün eğirmekte kullanılan ucu çatallı oval tahta.
Eğrilmekte olan yün, keten vb. şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek.
Eğirilmekte olan yün ve ketenin takıldığı ucu çatal değnek.
Yün, keten gibi eğrilecek iplerin tutturulduğu ucu çatallı değnektir.

Ağırşak:
Yün, iplik eğrilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parçası. Geçmişte yünün eğrilerek ipe dönüştürülmesinde iğ, ağırşak ve öreke kullanılmaktaydı.

Öreke kelimesinin diğer bir anlamı:
Ebelerin doğum yapan kadını oturttukları iskemle.
Öreke taşı: Denizin içinde yüzeyle beraber olan yassı kaya.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ