Demet durumundaki ekin...

Sap,
Demet durumundaki ekin.
Biçilmiş fakat dövülmemiş ekin. 
Biçilmiş, buğday cinsi başak yığını.
Başağıyla birlikte ekin; samana esas olan kısım.
Bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm.
Halk ağzında Demet durumundaki ekinler.
Tahıl bitkilerinin başak dahil düz ve dik kısımlarının oluşturduğu yığın
Sap saman. 
Biçilmiş ekin. 

Sap sözcüğünün başka anlamları:
İplik tiresi.
Bir dikişlik iplik.
Dikiş ipliği
İplik.
Çiçek veya meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak.
İplik, tire, ibrişim vb. şeylerde iğneye geçirilen bir dikişlik iplik.
Argoda, sevgilisi olmayan, kimseyle çıkmayan, yalnız kişi, erkek.
Kabza; Sap; kılıç veya bıçak sapı olarak geçer.
Terzicilikte, dikiş için iğneye geçirilen gerekli uzunlukta iplik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ