Büyük bakraç, su kovası...

Sitil,
Arapça: satl,
Farsça: setl,
Türkmence: setil.
Küçük, altı yuvarlakça, uzun kuyu bakracı.
Büyük bakraç, su kovası.
Halk ağzında, Büyük bakraç, su kovası.
Kulplu su kabı, bakraç, kova.
Kulplu su kabı, kova.
Kulplu bakır su kabı.
Küçük yemek kazanı.
Madeni büyük su kabı, bakraç, kova.
Su ısıtmaya yarayan kulpsuz bakır su kabı.
Tarlaya azık taşınan ya da içinde yoğurt çalınan kalaylı küçük bakraç.
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova.
Ağız ve taban kısımları geniş, orta kısmı dar olan küçük bakraç.

Sitil kelimesinin yörelere göre başka anlamları:
Eskiden içine ateş konan ve üstünde bir güğüm bulunan, zincirle asılmak suretiyle istenen yere taşınan, buhur yakmak ve kahve ikram etmek için kullanılan bir nevi mangal ve bu mangal üzerindeki kahve ibriği.
Berberlerin tıraştan sonra baş ve yüzü yıkamak için kullandıkları tas.
Berberlerin baş yıkamakta kullandıkları altı musluklu, zincirle tavana asılan su kabı.
Kevgir.
Kulplu tencere.
Bakır saplı şekerlik.
Testi.
Bahçe sulamaya yarayan süzgeçli kova.
Leğen.
Derin, büyük, kapaklı, bakır sahan.
Çadır eteği.
Fide, fidan.
Sebze fidesi.
Ağaç fidanı, çitil, sitil.
Taze buğday kavurgası.
Kara, kirli, isli.
Süzgeç, kevgir.
Yoğurt kabı
Kıl çadırın altını çevreleyen çul.
Bahçe sulama süzgeci.
700 kiloya kadar kömür alabilen, vapur vinciyle kayıktan kömürü taşımaya yarayan sacdan yapılmış kap.

Bakraç (
Pargaç):
Bakırdan yapılan küçük kova.
Yerel ağızlarda pargaç olarak geçer.
Su, süt gibi şeyleri koymaya ve taşımaya yarayan kulplu, küçük bakır kap.
Süt mayalanan kap.
Kuplu süt, su kabı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ