Bir şeyin bal mumu, alçı vb. bir madde ile kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin bütünü...

Mulaj,
Fransızca moulage.
İngilizce: moulage, impression, cast
Kalıba dökme, döküm.
Kalıp çıkarma işi.
Bir şeyin bal mumu, alçı vb. bir madde ile kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin bütünü.
Bu işlemler sonunda elde edilen kalıp.
Alçı, bal mumu vb. maddelerden birini kullanarak kalıp çıkarmak için yapılan işlerin tamamı.
Bu iş sonunda elde edilen kalıp.
Bir şeyin balmumu, alçı gibi maddeyle kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin tümü.
Katı cisimlerin alçı ya da balmumu ile alınan kalıbı.
Heykelde bir şeyin balmumu veya alçıdan alınan kalıbı.
Bir şeyin kalıbını alarak yapılan kopyası.
Kağıt veya kumaşla bir modelin kalıbını olduğu gibi almak. Bu işlemler sonucu elde edilen kalıba da mulaj denir. Mulaj yapmak için, kopyası çıkarılacak olan cismin üzerine alçı, mum ya da bu işe yarıyacak plastik maddeler dökülür. Dişi denilen ters kalıbı çıkarılır. Sonra, özel teknikle, bu ters kalıbın içine önce yumuşak olan, sonra sertleşen bir madde dökülerek cismin tıpkısı çıkarılır. Mulaj, heykel dökümünde, dişçilikte (kuron kaplama) işlerinde kullanılır.

Mulaj kağıdı: 
Terzilerin elbise patronu çıkarmak için kullandığı çok ince ve saydam kağıt türü.
Terzilerin patron çıkarmak için kullandıkları bir çeşit saydam kağıt.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ