Azizlerden kalan kutsal eşyalar ...

Relik,
İngilizce: Relic
Din büyüklerinden ya da azizlerden kalan kutsal eşyalar ve kutsal emanetler için kullanılmış sözcük.
Eski eser.
Kutsal emanet.
Yadigar.
Relik, bir arkeoloji terimidir. Din büyüklerinden ya da azizlerden kalan kutsal eşyalar ve kutsal emanetler için kullanılmış sözcük.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ